Protectia Datelor cu Caracter Personal

CINE PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Paduroiu, nr. 2, Sector 4, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu J40/5266/2010, CUI 26960130.

S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L isi ia angajamentul de a lua toate masurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal respectand toate reglementarile in vigoare la nivel national si european.

Datele care vor fi prelucrate

Se vor prelucra urmatoarele categorii de date personale:

- date de identificare pentru facturare: nume, adresa, CNP;

- date de identificare pentru creare cont: nume, adresa, anul nasterii;

- date de contact: numar de telefon, adresa de email;

- date biometrice: imagini foto/video, publicate pe site pentru promovarea activitatii noaste;

- site-ul www.wedding-angels.ro poate colecta datele dvs. automat, durata cat si ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare, adresa IP numai pentru trafic si statistici - prin aplicatii precum Google Analytics, responsabilitatea colectarii datelor revenind acestei aplicatii.

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE      

Datele personale ale clientilor care au nevoie de servicii furnizate de catre S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L, cum ar fi numele si adresa vor fi colectate si prelucrate pentru a face demersurile in vederea incheierii unui contract, precum si pentru livrarea materialelor, sau a produselor achizitionate de pe site-ul www.wedding-angels.ro.

Temeiurile legale corecte sunt:

obligatia legala (Art. 6 (1) c) din GDPR) pentru datele personale colectate pentru facturare.

executarea unui contract si/sau obligatie legala - in functie de datele colectate (Art. 6 (1) b) si/sau c) din GDPR).

Consimtamantul privitor la imaginile foto/video este necesar pentru a presta serviciile de fotografie/videografie si/sau inchirierea unei cabine foto care consta in executarea de fotografii unor terte persoane si imprimarea pe loc a fotografiilor. Consimtamantul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricand.

Datele dumneavoastra de contact, cum ar fi, numar de telefon, adresa de e-mail, vor fi prelucrate in vederea prestarii serviciilor contractate precum si pentru trimiterea ofertelor de prestari servicii, livrarea pozelor in format digital si/sau a documentelor necesare prestarii serviciilor.

Datele dumneavoastra personale cuprinse in documente justificative vor fi pastrate timp de 5 ani, incepand cu data incheierii anului fiscal in care au fost colectate. Prin documente justificative se intelege: facturi fiscale, deconturi, contracte de prestari servicii si altele asemanatoare.

Imaginile foto/video vor fi sterse din evidentele S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L la 6 luni dupa predarea acestora catre beneficiar sau de la data retragerii consimtamantului, dupa caz.

Datele de contact vor fi sterse in termen de maximum 360 de zile de la data incheierii relatiilor contractuale, sau de la data retragerii consimtamantului.

Orice alte date cu caracter personal colectate vor fi pastrate atat cat este necesar realizarii scopului pentru care au fost colectate si vor fi sterse din evidentele noastre in maximum 360 de zile de la indeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimtamantului, daca este cazul.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTE PARTI                   

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L pot fi transmise catre terte parti daca aceasta este o obligatie legala a societatii, ca urmare a solicitarii persoanei vizate sau la solicitarea unui entitati publice, in vederea indeplinirii atributiilor specifice care ii revin prin lege.

Datele personale oferite in scopul intocmirii facturii fiscale (sau a altor documente contabile) vor fi prelucrate de catre S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L si respecta legislatia in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi solicitate si transmise de societate catre: inspectori ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), organe ale politiei judiciare, instante judecatoresti, executori judecatoresti, precum si orice alta institutie sau autoritate publica ale carei atributii includ solicitarea si obtinerea de documente ce contin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

DREPTURILE CLIENTILOR SI COLABORATORILOR

In vederea respectarii drepturilor, informam care sunt acestea si cum pot fi exercitate:

- dreptul de a solicita catre S.C CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L accesul la propriile date, rectificarea sau stergerea acestora, precum si restrictionarea prelucrarii sau dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor;

- dreptul de a retrage oricand consimtamantul, in ceea ce priveste datele prelucrate pe baza consimtamantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

- dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

In vederea respectarii acestor drepturi, precum si pentru orice solicitare legate de informatii, de accesul la date, de rectificare sau stergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresa scrisa, inaintata catre S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L, trimisa la adresa sediului social sau o cerere trimisa prin e-mail la dpo@wedding-angels.ro, responsabilul cu prelucrarea datelor.

S.C. CM & CO EVENTS CLAUS S.R.L va raspunde in termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricarei solicitari venite din partea unei persoane vizate.

 

Pentru orice nelamurire, solicitare sau reclamatie referitoare la colectarea si folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar sau orice alta persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu protectia datelor, printr-un e-mail la adresa indicata mai sus sau folosind formularul de contact de pe site-ul www.wedding-angels.ro.


Cod QR

Vizualizate recent

Nici un produs

Meniu

Compara 0